Wendy Lera – fituese në Olimpiadën Kombëtare të Letërsisë