Rreth nesh

Shkolla “Ernest Koliqi” ndodhet në dalje të Tiranës në rrugën dytësore që lidh Tiranën me Vorën, rreth 800 metra përtej QTU-së, por në kahun e kundërt. Mjediset e reja kanë një sipërfaqe rreth 5.400 m2 si dhe sipërfaqe shkollore rreth 4.500 m2. Shkolla 9-vjeçare është e ndarë nga gjimnazi. Shkolla ka të gjithë infrastrukturën e nevojshme për një shkollë moderne me laboratorët, hapësirat sportive, hapësirat e gjelbërta, bibliotekën, mjediset sanitare, një amfiteatër të madh dhe kuzhinën e mencën e saj.

Misioni ynë

  1. Të ofrojë cilësinë më të lartë në arsimin e mesëm në Shqipëri, duke iu referuar standarteve më të mira perëndimore.
  2. Të formojë të rinjtë me frymën e mendimit kritik dhe sensin e logjikës gjatë mësimit.
  3. Të ngulisë kulturën e punës serioze dhe sistematike tek të rinjtë.
  4. Të nxisë aftësitë e punës individuale dhe asaj në grup.
  5. Të kultivojë prirjet e lidershipit dhe nismës individuale tek të rinjtë.
  6. Të nxisë të menduarit afatgjatë dhe planifikimit të së ardhmes.
  7. Të zhvillojë tek nxënësit kulturën qytetare dhe sensin e përgjegjshmërisë publike.

Orari i mësimit

Orari i shkollës është 08.00 me 14.30.

Klasa

Ardhja në shkollë

Mëngjesi dhe lexim

Pushim

Fillimi i mësimit

Dreka

Studim / Konsultim

Kthimi në shtëpi

I - II

7:40 - 7:50

8:00 - 9:00

9:00

12:15 - 12:55

14:30

III - V

7:40 - 7:50

8:00 - 9:00

9:00

12:15 - 12:55

3 ditë
13:45 - 14:30

14:30

VI - IX

7:40 - 7:50

9:35 - 9:50

8:00

13:05 - 13:45

3 ditë
13:45 - 14:30

14:30

X - XII

7:40 - 7:50

9:35 - 9:50

8:00

12:15 - 12:55

3 ditë
13:45 - 14:30

14:30