Regjistrimi dhe tarifat

Regjistrimi ose transferimi në shkollë bëhet vetëm pas kalimit me sukses të një testi në gjuhë/letërsi dhe matematikë. Moskalimi i testit pamundëson regjistrimin, pavarësisht mesatares së nxënësit në shkollën e mëparëshme.
Nxënës me probleme disiplinore e sjelljeje në shkolla të tjera nuk pranohen.

Kur 2 nxënës janë nga e njëjta familje për secilin prej tyre zbatohet një zbritje prej 25% te tarifa e studimit gjatë gjithë kohës që të dy janë në shkollë.

Vëndet e lira janë të kufizuara. Me plotësimin e numrit të 16 nxënësve në klasë për klasat e parashikuara regjistrimet mbyllen.
Testet zhvillohen në çdo kohë me një njoftim të thjeshtë paraprak të sekretarisë: Anisa Greva: 0682000767.

TARIFAT VJETORE SIPAS NIVELEVE

Tarifa e studimit

Transporti

Ushqimi

Uniforma

Librat

Parashkollori

340.000 në vit

48.000 në vit

Përfshirë te tarifa e studimit ( mengjes + drekë)

Përfshirë te tarifa e studimit.

Përfshirë te tarifa e studimit.

Klasat 1-5

395.000 në vit

48.000 në vit

300 Lekë/ditë (mëngjes + drekë)

13.700

Sipas klasës

Klasat 6-12

395.000 në vit

48.000 në vit

300 Lekë/ditë (dreka)

13.700

Sipas klasës