Parashkollori

Shkolla hap vetëm dy klasa parashkollori me nga 16 nxënës secila. Në to zbatohet programi i detyruar shkollor, por nxënësit zhvillojnë edhe anglisht  katër herë në javë, muzikë , art, kërcim dhe edukim fizik. Programi i detyruar zhvillohet me mësuesen e parashkollorit ndërsa orët e tjera zhvillohen me mësueset e profilit. Orari i qëndrimit në shkollë është nga ora 8:00 – 14:30.

Fëmijët  konsumojnë  në shkollë mëngjesin, drekën dhe një vakt të lehtë para largimit nga shkolla. 

Më poshtë është orari i klasës përgatitore për çdo ditë të javës .

ORA KOHA E hënë E martë E mërkurë E enjte E premte
M 08.00-09.00 Mëngjesi dhe lojëra
1 09.00-09.45 Gjuhë Edukim figurativ Gjuhë Gjuhë Gjuhë
2 9.50-10.35 Matematikë Gjuhë Matematikë Anglisht Matematikë
3 10.40-11.25 Anglisht Matematikë Dituri natyre Matematikë Ed.fizik
4 11.30-12.15 Dituri natyre Edukim fizik TIK Ed.për shoqërinë Dituri natyre
D 12.15-12.55 Dreka
5 13.00-13.45 Punë dore Anglisht Muzikë Orë e lirë(vep) Anglisht
6 13.40-14.30 Muzikë Ed.për shoqërinë Kërcim Punë dore Punë dore