Parashkollori

Shkolla hap vetëm dy klasa parashkollori me nga 16 nxënës secila. Në to zbatohet programi i detyruar shkollor, por nxënësit zhvillojnë edhe anglisht  katër herë në javë, Critical Thinking,  muzikë, art, kërcim dhe edukim fizik. Programi i detyruar zhvillohet me mësuesen e parashkollorit ndërsa orët e tjera zhvillohen me mësueset e profilit. Procesii mësimor ndërthuret me lojën, argëtimin dhe eskplorimin.

Orari i qëndrimit në shkollë është nga ora 8:00 – 14:30.

Fëmijët  konsumojnë  në shkollë mëngjesin, drekën dhe një vakt të lehtë para largimit nga shkolla. 

Më poshtë është orari i klasës përgatitore për çdo ditë të javës .

Nr.

Koha

e Hënë

e Martë

e Mërkurë

e Enjte

e Premte

M

8:00 - 9:00

Mëngjesi, lojëra, lexim

1

9:00 - 9:45

Zhvillim gjuhësor

Zhvillim gjuhësor

Anglisht

Zhvillim gjuhësor

Zhvillim gjuhësor

2

9:50 - 10:35

Anglisht

Matematikë

Arte

Matematikë

Edukim fizik

3

10:40 - 11:25

Matematikë

Dituri natyre

Zhvillim gjuhësor

Edukim fizik

Dance

4


11:30 - 12:15

Dituri natyre

Edukatë për shoqërinë

Matematikë

Muzikë

Edukatë për shoërinë

D

12:15 - 12:55

Dreka

5

12:55 - 13:40

Teatër

Edukim fizik

Muzikë

Punë dore

Punë dore

6

13:45 - 14:30

Punë dore

Punë dore

Punë dore

Anglisht

Anglisht