Patricia Cani

Patricia Cani
Université Paris Sud.

 “Ernest Koliqi” më mësoi të jem e motivuar, sistematike dhe produktive nën presionin e vazhdueshëm me qëllimin e vetëm: ekselencën. Çelësi i suksesit në këtë gjimnaz është durimi dhe besimi, se çdo sfidë që në moment të parë duket e pamundur, do t’i japi frytet e veta në të ardhmen. Falë përgatitjes nëpërmjet një programi të pasur arsimor, kalimi nga gjimnazi në universitet për mua ishte i natyrshëm, nuk kisha arsye të ndihesha inferiore si studente shqiptare në një universitet francez. Gjithashtu, mbështetja e nxënësve të talentuar, qoftë në sport apo në art, dhe organizimi i aktiviteteve jashtë mësimore e dallojnë këtë gjimnaz nga të tjerët në Shqipëri. Jam shumë krenare dhe e lumtur që zgjodha “Ernest Koliqi”-n për arsimin e mesëm, dhe ia rekomandoj gjithkujt që ka mentalitet të hekurt, vullnetin dhe dëshirën për të mësuar. Në “Koliq” stërvitesh që të kalosh limitet e tua, e të bëhesh dikushi në jetë!