Nxënësit tanë fitues në olimpiada

Ralf Salihi, i pari në renditjen kombëtare të Olimpiadës së Biologjisë.

Ester Merepeza, fituese e vendit të parë
në Olimpiadën e Kimisë dhe vendit të tretë në Olimpiadën e Biologjisë.