Nxënësit e “Ernest Koliqi”-t, fitues në olimpiadat kombëtare 2021