Klea Hysko

Klea Hysko
Eurasia Institute Berlin.

Nuk përgatitemi për të dështuar. Dështojmë të përgatitemi. Definitivisht një ndër mësimet më me vlerë që më ka mësuar Koliqi. Një mësim që tejkalon bankat e shkollës e që përforcohet në përditshmëri. Kjo është realisht një nga arsyet më të forta pse unë e dua këtë institucion. Gjatë tre viteve relativisht të gjatë mësova se jeta nuk është një fushë me lule, se puna mund të na çojë atje ku duam e shumë e shumë leksione të tjera të dhëna nga mësuesit (mbi të gjitha jashtë orës së mësimit, sepse mësimdhënia në Koliq nuk ndalon më rënien e ziles).
A jam rritur para kohe? Ndoshta. A më kanë shtyrë deri në limitet e mia e a jam lodhur? Me shumë mundësi. A ia ka vlejtur dhe a do ta bëja sërish? Sigurisht që po.