Klasat e XI në Muzeun e Numismatikës në Bankën Kombëtare