Klasat e V vizituan disa nga pikat historike të kryeqytetit në kuadër të lëndës mbi vendlindjen.