Anisa Muça

Anisa Muça

Universiteti i Maastricht
Fakulteti i Psikologjisë dhe i Neuroshkencës, Hollandë

Universiteti i New York-ut, Sh.B.A
Universiteti i New York-ut, Shangai

Jam shumë mirënjohëse për edukimit tim te shkolla “Ernest Koliqi”. Formimi dhe baza e fortë që mora gjatë kohës së arsimimit në këtë  shkollë më kanë ndihmuar jashtëmase në rrugtimin tim drejt universitetit dhe masterit jashtë shtetit. Gjërat që vlerësoj më shumë nga ky gjimnaz janë përkushtimi i fortë dhe suporti i mësuesëve në çdo hap. Nëse do i jepja një keshillë të gjithë nxënësve të Ernest Koliqit do të ishte: kërkoni ndihmë pa frikë nga mesuesit, sepse janë gjithnjë të gatshëm për të ndihmuar. Shkollimi tek gjimnazi “ Ernest Koliqit” më dha disiplinën dhe aftësinë për të menduar në mënyrë kritike dhe gjatë viteve të mëtejshme të edukimit tim.