Ambra Tagani, Ardit Drishti dhe Elvi Demiraj – fitues në Olimpiadën Kombëtare të Historisë