Fituesit e Olimpiadës së shkencës dhe logjikës

Rezultatet: Klasa I – V

Rezultatet: Klasa VI – IX

Rezultatet: Klasa I – V (lista e plotë)

Rezultatet: Klasa VI – IX (lista e plotë)