Fituesit e Olimpiadës së shkencës dhe logjikës

Rezultatet: Klasa I – V

Rezultatet: Klasa VI – IX

Rezultatet: Klasa I – V (lista e plotë)

[embeddoc url=”http://ernestkoliqi.com/wp-content/uploads/2019/05/Olimpiada-2019-PER-PUBLIKIM-KL1-6.xlsx” height=”65%” viewer=”microsoft”]

Rezultatet: Klasa VI – IX (lista e plotë)

[embeddoc url=”http://ernestkoliqi.com/wp-content/uploads/2019/05/Olimpiada-2019-PER-PUBLIKIM-KL6-9_1.xlsx” height=”65%” download=”none” viewer=”microsoft”]