Olimpiada e shkencës dhe logjikës

Të shtunën 25 maj 2019, në mjediset e shkollës “Ernest Koliqi”.

Klasat I-V në orën 11.30

Për klasat I-V testimi përmban pyetje nga Matematika, Dituria e Natyrës si dhe disa pyetje logjike.

Klasat VI-IX në orën 08.30

Për klasat VI-IX testimi përmban pyetje nga Matematika, Biologjia, Kimia (vetëm për klasat VIII-IX), Fizika dhe disa pyetje logjike.

Pagesa e pjesëmarrjes, 1.000 lekë do të paguhen në shkollë deri në datën 23 maj 2019.

Pjesëmarrësit duhet të regjistrohen paraprakisht duke plotësuar formularin e mëposhtëm:

Formular aplikimi për Olimpiadën e shkencës dhe logjikës